July 18, 2016

Playboy 2

A leközölt változat

A júniusi számban jelent meg Dragomán György Csörgőkígyó c. novellájának illusztrációjaként.

Meg egy kicsit másmilyen

No comments: